אבוהב

אבריטש

אלשיך

בירב (קרליבך)

ברסלב

האר"י האשכנזי

האר"י הספרדי

הצדיק הלבן

חב"ד

טאלנע

ישיבת הסדר (קרליבך)

מאקארב (קרליבך)

קאסוב

צאנז

קארו